01-11-2019 Jongeren met jeugdzorg neemt toe

    In de eerste zes maanden van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is bijna 1 op de 12 jongeren. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In Laarbeek heeft 6,8 procent van de jongeren een aandeel jeugdhulp. In Gemert-Bakel is dat 7,11 procent en Helmond 8,16 procent. Laarbeek heeft 0,71 procent jongeren met jeugdbescherming, Gemert-Bakel 0,75 procent en Helmond 0,86 procent. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt vanaf 2015. In de eerste helft van dat jaar kregen 319 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 waren het er bijna 361 duizend. Inmiddels zijn het er 366 duizend (eerste halfjaar 2019).Bron: CBS.