Boete opgelegd aan kinderdagverblijf

Aan een kinderdagverblijf in de gemeente Laarbeek wordt door het college B&W een bestuurlijke boete opgelegd van €2.000,-. B&W is tot dit besluit gekomen, omdat uit onderzoek van de GGD is gebleken dat niet voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Tevens is een dwangsom van €3.500,- vastgesteld. Bron: Gemeente Laarbeek