Verlaging subsidie pilotproject Vierbinden

Het college van B&W heeft besloten een subsidie toegekend aan de Vierbinden voor de pilot ‘Maatschappelijke stage duurzaamheid’ verlaagd vast te stellen op €1.625,-. In 2018 heeft B&W een subsidie van €5.600,- toegekend voor de opzet en uitvoering van het pilotproject. Door een gebrek aan aanmeldingen is de pilot echter niet in de uitvoeringsfase beland en worden uitsluitend de kosten vergoed die gemaakt zijn bij de voorbereiding. Bron: Gemeente Laarbeek