12-09-2019 Zienswijze vliegveld De Peel

    Het ministerie van Defensie heeft het voornemen kenbaar gemaakt om vliegbasis De Peel te reactiveren. Uit een gesprek met een woordvoerder van Defensie is duidelijk geworden dat er in principe niet boven Laarbeeks grondgebied gevlogen wordt. Laarbeek ligt niet in de aanvliegroute en wordt daarom niet aangemerkt als direct belanghebbende. Gemeente Laarbeek kan zich formeel niet mengen in de bezwaarprocedure, maar wel een zienswijze inbrengen. In de zienswijze wil de gemeente haar zorg uitspreken over de mogelijke effecten op de kwaliteit van de leefomgeving in het algemeen en de gezondheid in het bijzonder. Daarnaast wil de gemeente betrokken worden bij het vervolg van de procedure. Bron: Omroep Kontakt