18-09-2019 Aanvraag leerlingenvervoer afgewezen

    Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten om conform de verordening leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014 de aanvraag leerlingenvervoer af te wijzen. Leerlingen uit Laarbeek die op de Petrus Dondersschool in Gemert zitten maken gebruik van het leerlingenvervoer. De aanvraag voldoet volgens B&W van Laarbeek niet aan het afstandscriterium en daarom komen de leerlingen niet meer in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer. Bron: Gemeente Laarbeek