De Mortel wordt Hartveilig

De dorpskern van De Mortel is sinds deze week Hartveiliger. Carlo Hazenberg, coördinator van gezondheidscentrum De Sprank, en dorpsondersteuner Monique van den Elzen hebben afgelopen jaar hard gewerkt om drie extra AED’s in De Mortel beschikbaar te krijgen. Dat betekent dat inwoners ook in De Mortel binnen een afstand van 500 meter een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen pakken, mocht dit nodig zijn. In de dorpen is dat van levensbelang omdat de ambulance niet altijd op tijd kan komen. Bij een hartstilstand zijn de eerste minuten letterlijk van levensbelang. Meer dan veertig inwoners hebben gratis een AED- en reanimatiecursus gevolgd in het kader van leefbaarheid en sociale innovatie.  Bron: Dorpsoverleg Mortel