31-10-2019 Geen noodzaak vuurwerkvrije zones in Laarbeek

    De gemeente Laarbeek ziet geen noodzaak om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Op 10 oktober jongstleden heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de dorpsraden uit alle kernen van Laarbeek. De dorpsraden van Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mariahout hadden hun achterban geconsulteerd over de wenselijkheid van dergelijke zones. De dorpsraad van Lieshout heeft dit nog niet gedaan. Er is afgelopen jaar geen overlast ervaren. Het handhavingsplan BOA’s jaarwisseling dekt de lading, maar de BOA-capaciteit is beperkt. De APV van Laarbeek wordt vernieuwd en hierin zit de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen. Bron: Omroep Kontakt.