31-10-2019 Samenwerkingsovereenkomst ‘t Gulden Land

    In mei is de integrale visie voor ’t Gulden Land vastgesteld. De samenwerkingspartners gemeente Helmond en het Waterschap Aa en Maas hebben beide ook de visie vastgesteld. Hiermee is de weg vrijgemaakt om de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond te ontwikkelen tot ’t Gulden Land. Om de samenwerking en het proces tussen de drie partijen te continueren is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden van de drie partijen duidelijk op het gebied van het uitvoeringsprogramma, de wijze van samenwerking, de financiën, de grondverwerving en de aansprakelijkheden. Bron: Gemeente Laarbeek.