31-10-2019 Stuurgroepoverleg Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel

    Vanuit het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) werken gemeenten, waterschappen en waterleidingsbedrijven in de verschillende regio’s aan vergaande samenwerking in het waterbeheer, in het bijzonder de waterketen. Aanleiding is de nadrukkelijke (politieke) wens tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid. In de werkeenheid de Brabantse Peel wordt samengewerkt tussen de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, waterschap Aa en Maas en waterleidingsmaatschappij Brabant Water. Tweejaarlijks vindt het stuurgroepoverleg plaats, dit jaar was dat woensdag 30 oktober. Bron: Peelgemeenten.