Boksclub moet huurcontract naleven

De gemeente Laarbeek heeft geconstateerd is dat het feitelijk gebruik van Boksclub Laarbeek niet overeenkomstig de huurovereenkomst en het reglement gebruik binnensportaccommodaties is. De boksclub huurt van de gemeente het podium van de sportzaal aan de Otterweg. Met de boksclub wordt het gesprek aangegaan om het feitelijk en formeel gebruik weer in evenwicht te brengen. Bron: Omroep Kontakt.