Verzoek splitsing boerderij in Lieshout mag doorgaan

De gemeente Laarbeek is in principe bereid om medewerking te verlenen aan de splitsing van een boerderij aan de Deense Hoek 17 in Lieshout. Het plan is om de boerderij te splitsen in twee wooneenheden. Volgens het provinciaal buitengebied beleid is dat alleen mogelijk wanneer de boerderij een cultuurhistorische waarde heeft. Uit een opgesteld rapport van een erkend bureau blijkt dat dat het geval is. Bron: Omroep Kontakt.